Co to jest certyfikat kwalifikowany i jak go zamówić?

- Certyfikat kwalifikowany umożliwia składanie bezpiecznego podpisu elektronicznego i jest elektronicznym dowodem tożsamości osoby, która nim się posługuje.
- Certyfikat ten jest elektronicznym znakiem rozpoznawczym, wiarygodnie potwierdza naszą tożsamość w sieci.
- Certyfikaty kwalifikowane umożliwiają również elektroniczne rozliczenia z ZUS-em.

Do podpisywania dokumentów bezpiecznym podpisem elektronicznym konieczne jest posiadanie zestawu do składania podpisu elektronicznego.

Nasza firma ułatwi i umożliwi Państwu przejście przez procedurę zdobycia certyfikatów i zestawu do składania podpisu elektronicznego. Należy tylko wypełnić poniższą FORMULARZ i "kliknąć" WYŚLIJ

Istnieje też możliwość zakupu zestawu (czytnik z kartą kryptograficzną) oraz przeprowadzenie procedury certyfikacji na miejscu w naszej firmie (Częstochowa, Al. NMP 10 - w podwórzu) lub w siedzibie Klienta.

Certyfikat kwalifikowany zawsze wydawany jest na osobę fizyczną, a podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą tego certyfikatu jest zawsze traktowany jak podpis własnoręczny tej osoby.

Certyfikat kwalifikowany zawierający jedynie dane osobowe jest certyfikatem uniwersalnym i może być stosowany we wszystkich kontaktach z administracją publiczną, wszelkimi instytucjami (w tym z ZUS) oraz w relacjach biznesowych. Osoba posiadająca taki certyfikat i składająca podpis elektroniczny może działać zarówno we własnym imieniu, jak i w imieniu reprezentowanego podmiotu bez konieczności wpisania informacji o tym podmiocie do certyfikatu.

Istnieje także możliwość umieszczenia w certyfikacie kwalifikowanym dodatkowych informacji, takich jak dane reprezentowanego podmiotu. Jest to uzasadnione, gdy zakres uprawnień danej osoby fizycznej wynika np. z przepisów prawa (prezydent miasta, burmistrz, wójt).

Odnowienie podpisu elektronicznego (certyfikatu kwalifikowanego)

Odnowienie podpisu elektronicznego (certyfikatu kwalifikowanego) przedłuża okres jego ważności o kolejny 1 rok, 2 lub 3 lata.

UWAGA: Zaleca się by odnowienie rozpocząć przynajmniej 14 dni przed upływem terminu ważności certyfikatu. Pozwoli to uniknąć dodatkowych kosztów związanych z wydaniem nowego certyfikatu kwalifikowanego.

Odnowiony certyfikat kwalifikowany może posiadać okres ważności rozpoczynający się do 90 dni od momentu jego wydania - tym samym można odnowić posiadany certyfikat tak aby był on ważny dopiero od momentu wygaśnięcia poprzedniego.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA FORMULARZA NA NASZEJ STRONIE, CO PRZYSPIESZY CZAS RELAIZACJI PODPISU ELEKTRONICZNEGO.

UWAGA! PRZESŁANIE FORMULARZA PRZEZ NASZĄ STRONĘ JEST RÓWNOWAŻNE Z ZAMÓWIENIEM PODPISU ELEKTRONICZNEGO!