Optikom-Bis Al. NMP 10
42-202 Częstochowa
tel 034 365 29 74
fax 034 365 29 39


Poczta

KONFIGURACJA POCZTY w programach pocztowych
(Outlook, Windows Life, Thunderbird...) PRZENIESIONYCH NA NOWY SERWER:


Konfiguracja progarmu pocztowego


Dostęp do panelu pocztowego przez internet pod adresem Panel pocztowyPOPRZEDNIE USTAWIENIA:


Adres logowania do kont pocztowych: nazwadomeny/webmail

Na przykład:
Adres e-mail to xyz@cze.pl
więc adres poczty webmail to: cze.pl/webmail

Adres e-mail to xyz@abc.com.pl
więc adres poczty webmail to: abc.com.pl/webmailUstawienia SSL/TLS
Serwer przychodzący:
IMAP Port:993
POP3 Port:995
Serwer wychodzący:
SMTP Port:465

Ustawienia SSL
Serwer przychodzący:
IMAP Port:143
POP3 Port:110
Serwer wychodzący:
SMTP Port:587

Wymagana jest autoryzacja dla IMAP, POP3 i SMTP.

PRZYPOMINAMY
Hasło powinno się składać z maksymalnie 15 znaków i uwzględniać wielkość liter. Należy używać silnych haseł, w których występują małe i wielkie litery, cyfry i symbole. W słabych hasłach nie występują połączenia tych elementów. Silne hasło: P67h!ed7. Słabe hasło: Tata27. Hasła powinny mieć co najmniej 8 znaków. Lepsze są jednak hasła liczące co najmniej 14 znaków. Zapisane hasła należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, z dala od informacji chronionych przez te hasła.