Optikom-Bis Al. NMP 10
42-202 Częstochowa
tel 034 365 29 74
fax 034 365 29 39


Poczta

KONFIGURACJA POCZTY w programach pocztowych
(Outlook, Windows Life, Thunderbird...)


Konfiguracja progarmu pocztowego - KLIKNIJ

Dostęp do panelu pocztowego przez internet pod adresem PANEL POCZTOWY - KLKNIJ


PRZYPOMINAMY
Hasło powinno się składać z maksymalnie 15 znaków i uwzględniać wielkość liter. Należy używać silnych haseł, w których występują małe i wielkie litery, cyfry i symbole. W słabych hasłach nie występują połączenia tych elementów. Silne hasło: P67h!ed7. Słabe hasło: Tata27. Hasła powinny mieć co najmniej 8 znaków. Lepsze są jednak hasła liczące co najmniej 14 znaków. Zapisane hasła należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, z dala od informacji chronionych przez te hasła.