Podpis Elektroniczny w Optikom-Bis
Powrót
- Certyfikat kwalifikowany umożliwia składanie bezpiecznego podpisu elektronicznego i jest elektronicznym dowodem tożsamości osoby, która nim się posługuje.
- Certyfikat ten jest elektronicznym znakiem rozpoznawczym, wiarygodnie potwierdza naszą tożsamość w sieci.
- Certyfikaty kwalifikowane umożliwiają również elektroniczne rozliczenia z ZUS-em.

Do podpisywania dokumentów bezpiecznym podpisem elektronicznym konieczne jest posiadanie zestawu do składania podpisu elektronicznego.

Nasza firma ułatwi i umożliwi Państwu przejście przez procedurę zdobycia certyfikatów i zestawu do składania podpisu elektronicznego. Należy tylko wypełnić poniższą ankietę i "kliknąć" WYŚLIJ

Istnieje też możliwość zakupu zestawu (czytnik z kartą kryptograficzną) oraz przeprowadzenie procedury certyfikacji na miejscu w naszej firmie (Częstochowa, Al. NMP 10 - w podwórzu) lub w siedzibie Klienta.

Certyfikat kwalifikowany zawsze wydawany jest na osobę fizyczną, a podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą tego certyfikatu jest zawsze traktowany jak podpis własnoręczny tej osoby.

Certyfikat kwalifikowany zawierający jedynie dane osobowe jest certyfikatem uniwersalnym i może być stosowany we wszystkich kontaktach z administracją publiczną, wszelkimi instytucjami (w tym z ZUS) oraz w relacjach biznesowych. Osoba posiadająca taki certyfikat i składająca podpis elektroniczny może działać zarówno we własnym imieniu, jak i w imieniu reprezentowanego podmiotu bez konieczności wpisania informacji o tym podmiocie do certyfikatu.

Istnieje także możliwość umieszczenia w certyfikacie kwalifikowanym dodatkowych informacji, takich jak dane reprezentowanego podmiotu. Jest to uzasadnione, gdy zakres uprawnień danej osoby fizycznej wynika np. z przepisów prawa (prezydent miasta, burmistrz, wójt).

Odnowienie podpisu elektronicznego(certyfikatu kwalifikowanego)

Odnowienie podpisu elektronicznego (certyfikatu kwalifikowanego) przedłuża okres jego ważności o kolejny 1 rok lub 2 lata.

UWAGA: Zaleca się by odnowienie rozpocząć przynajmniej 14 dni przed upływem terminu ważności certyfikatu. Pozwoli to uniknąć dodatkowych kosztów związanych z wydaniem nowego certyfikatu kwalifikowanego.

Odnowiony certyfikat kwalifikowany może posiadać okres ważności rozpoczynający się do 90 dni od momentu jego wydania - tym samym można odnowić posiadany certyfikat tak aby był on ważny dopiero od momentu wygaśnięcia poprzedniego.

Wszystkie pola są wymagane! PROSZĘ WYPEŁNIAĆ DANE NA PODSTAWIE DANYCH Z DOWODU OSOBISTEGO!

Wersja do wydruku:  podpis_elektroniczny.doc

SUBSKRYBENT - osoba fizyczna, która będzie w przyszłości posiadaczem certyfikatu

DANE FIRMY - adres do korespondencji

Wybierz rodzaj certyfikatu:
1. Imię:
2. Drugie imię:
3. Nazwisko:
4.Data urodzenia:
5. Miejsce urodzenia:
6. Pesel:
7. NIP:
8. Obywatelstwo:
9. Imię ojca:
10. Imię matki:
11. Dowód tożsamości
(seria, numer, organ wydaj-cy)
12. Ogran wydający:
13. Województwo:
14. Nazwa firmy:
15. Telefon:
Adres firmy:
16. Ulica/plac/wieś:
17. Nr domu i lokalu:
18. Kod pocztowy:
19. Miejscowość - poczta:
20. Województwo:
21. NIP:
22. Regon:
23. Nazwa i nr podstawy prawnej funkcjonowanie:
(KRS, Wpis do ewidencji, itp)
24. Adres e-mail:
25. Stanowisko:
26. Osoba upoważniona do reprezentowania danego podmiotu:
Wybierz zestaw: 
Wybierz okres ważności certyfikatu: 
   

Uwaga!

Jeżli w danej firmie istnieje potrzeba przyznania certyfikatu kilku osobom należy powyższą ankietę wypełnić dla każdej z nich osobno.

Cena

Usługa certyfikacji (Standard - certyfikat do 5 dni) - 120 zł/osobę
Usługa certyfikacji (Ekspres - certyfikat do 24 godzin) - 150 zł/osobę
Potwierdzenie tożsamości - 20 zł/osobę
Koszty dojazdu do klienta poza Częstochową - 0,8358 zł za km
Na życzenie Klienta szkolenie - 95 zł/godz.
Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT

Zestawy z certyfikatem kwalifikowanym

CERTUM standard

czytnik kart kryptograficznych, karta kryptograficzna, oprogramowanie, certyfikat kwalifikowany

Netto

Brutto

Okres ważności certyfikatów - 1 rok 245,00 zł 301,35 zł
Okres ważności certyfikatów - 2 lata 298,00 zł 366,54 zł

CERTUM bez czytnika

karta kryptograficzna, oprogramowanie, certyfikat kwalifikowany

Netto

Brutto

Okres ważności certyfikatów - 1 rok 199,00 zł 244,77 zł
Okres ważności certyfikatów - 2 lata 252,00 zł 309,96 zł

CERTUM mini

czytnik kart kryptograficznych, karta kryptograficzna, oprogramowanie, certyfikat kwalifikowany (wersja mini czytnika i karty zalecane do laptopów)

Netto

Brutto

Okres ważności certyfikatu - 1 lata 258,50 zł 317,96 zł
Okres ważności certyfikatu - 2 lata 304,50 zł 374,54 zł

Odnowienie certyfikatu kwalifikowanego

Netto

Brutto

Okres ważności certyfikatów - 1 rok 99,00 zł 121,77 zł
Okres ważności certyfikatów - 2 lata 139,00 zł 170,97 zł
Usługa certyfikacji 60,00 zł 73,80 zł